Przedstawiamy Music Empowerment Mobility Exchange (MEME) – wspólny, europejski projekt, którego celem jest upełnomocnienie młodzieży poprzez zaangażowanie w tworzenie muzyki i budowanie na tej bazie społeczności. MEME to ogromne przedsięwzięcie, wspierane przez ponad 110 osób ze świata muzyki z różnych krajów, które zbierają się, by uczyć gry na instrumentach, pomagać w tworzeniu zespołów i pośredniczyć w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w gronie organizatorek Girls Rock Campów z całej Europy. Projekt obejmuje warsztaty dla liderek w czerwcu w Berlinie, wydarzenie główne czyli the MEME Youth Rock Camp Exchange – obóz muzyczny z udziałem młodych osób z całej Europy i m.in. z Polski w lipcu w Berlinie oraz konferencję i seminarium, które odbędą się we wrześniu w Belgradzie.
meme3
Wspieranemu przez program Erasmus Plus i trwającemu siedem miesięcy projektowi przewodzi Stelpur Rokka z Islandii w partnerstwie z lokalnymi organizacjami: Ruby Tuesday e.V z Niemiec oraz OPA / Femix z Serbii wraz z delegacjami następujących organizacji: Fundacja Pozytywnych Zmian (Polska); Girls Rock Dublin, (Irlandia); Girls Rock London (Wielka Brytania); Girls Rock! Finland (Finlandia); JM / LOUD (Norwegia); Pink Noise (Austria); Popkollo (Szwecja) oraz Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja (Polska). Wszystkie te organizacje wyrastają lub tworzą tradycję „girls rock campów” czyli obozów rockowych dla dziewczyn, młodych osób transseksualnych, niebinarnych oraz socjalizowanych do roli kobiety. W trakcie obozu osoby uczestniczące uczą się gry na instrumentach, tworzą zespoły, piszą własne utwory i występują na finałowym koncercie. Wszystkie te organizacje należą do międzynarodowej sieci Girls Rock Camp Alliance.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości w wysokości 110 000 Euro z programu Erasmus Plus z Unii Europejskiej i wysoko ocenionemu projektowi (90/100 pkt.), MEME będzie promowało równość płci oraz przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez antydyskryminacyjne, intersekcjonalne podejście oraz oferowanie wzmocnienia poprzez muzykę i rozwój kreatywności zwalczało m.in. dyskryminację krzyżową poprzez upełnomocnienie za pomocą narzędzi edukacji muzycznej.

Auður Viðarsdóttir, członkini Stelpur Rokka! i liderka projektu MEME: facylitacja artystycznej i społecznej wymiany poprzez europejskie i międzynarodowe granice jest kluczowa do osiągnięcia naszego głównego celu przekształcanie scen muzycznych oraz szeroko pojętego społeczeństwa na dzień dzisiejszy i w przyszłości poprzez wspieranie uczestnictwa dziewczynek, osób transpłciowych i niebinarnych. Mamy nadzieję, że dzięki zaplanowanemu w Berlinie obozowi muzycznemu oraz konferencji i seminarium w Belgradzie ten proces znacząco przyspieszy.

Maebh Murphy, wiceprezeska Ruby Tuesday i liderka projektu MEME: nie możemy się doczekać, by móc ugościć pierwszy MEME Youth Rock Camp Exchange w lipcu w Berlinie i wspólnie z innymi organizacjami zaangażowanymi w organizację obozów rockowych aktywizować młode osoby z całej Europy poprzez tworzenie muzyki. Naszym zamiarem jest wspieranie ich w zdobywaniu nowych umiejętności w ramach twórczego procesu i czerpanie energii od siebie nawzajem.

 

Kontakt z polskimi liderkami z Fundacji Pozytywnych Zmian:
Alina Kula

Alina.kula@pozytywnezmiany.org
Telefon: 695176240

Marzena Kocurek
marzenakocurek@pozytywnezmiany.org
Telefon: 507026210

Kontakt z europejskimi liderkami Auður Viðarsdóttir i Maebh Murphy:
Auður Viðarsdóttir (Stelpur Rokka!, Islandia)

audurvid@gmail.com
Skype: audurvidarsdottir

Maebh Murphy (Ruby Tuesday e.V., Niemcy)
maebh@rubytuesdaymusic.de
Telefon: 00 49 157 39578571
Skype:
maebhcheasty