Zapraszamy dziewczyny w wieku 14-18 lat na letnie warsztaty Karioki Girls Rock Camp Beskidy.
Warsztaty odbędą się w dniach 01-06 sierpnia 2016 r.  w Bielsku-Białej w budynku Wyższej Szkoły Administracji pl. Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9:00 do 17:00.

Poniżej formularz zgłoszeniowy:

1.Twoje imię i nazwisko


Adres email

Twój adres zamieszkania:

Numer telefonu

Numer pesel (jest konieczny do ubezpieczenia):

2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Telefon rodzica/opiekuna

E-mail rodzica/opiekuna

3. Ile masz lat?

4. Czy grasz na jakimś instrumencie lub śpiewasz? Jeżeli tak, jak długo?

5.Czy możesz wziąć ze soba na obóz swój instrument? Jeżeli tak, to jaki?

6. Na jakim instrumencie chciałabyś grać na obozie?
 gitara gitara basowa perkusja śpiew

7. Po odpowiedzi na powyższe pytanie zastanów się jaki instrument w drugiej
kolejności chciałabyś wybrać?
 gitara gitara basowa perkusja śpiew

8. Czy powyższe instrumenty wyczerpują twoje zainteresowania?
 tak nie

9. Jakiej muzyki słuchasz?

10. Czy jesteś pewna, że jeśli zostaniesz wybrana do uczestnictwa w obozie, to nie zrezygnujesz?
 tak nie

11. Czy masz jakieś specjalne wymagania? Jeżeli tak to jakie?

12. Czego się spodziewasz? Jakie masz oczekiwania?
Czy chcesz nauczyć się grać? Czy chcesz zostać gwiazdą rocka?:)

13. Jak oceniasz swoją motywację do uczestnictwa w obozie w skali od 1-10 punktów?
110
(Przesuń suwak bliżej 1 lub 10 gdzie 1 to bardzo mała, a 10 – bardzo duża )

14. Skąd się dowiedziałaś o rock camp?

15. Czy masz specjalne wymagania żywieniowe?
(np. prowadzone leczenie, przyjmowane leki, wymagania związane z pobytem itp.)

16. Czy masz jakieś dodatkowe pytania?