Międzynarodowa sieć, zrzeszająca kilkadziesiąt obozów rockowych dla dziewczyn i kobiet na całym świecie Girls Rock Camp Alliance wybrała nowy zarząd. Wśród nowych członkiń znalazła się wybrana jednogłośnie Anna Chęć z Fundacji Pozytywnych Zmian – współinicjatorka i współzałożycielka polskich obozów Karioka, Karioka Beskidy, Pozytywne Zmiany Women’s Rock Camp. Wybory odbyły się podczas corocznej konferencji wszystkich obozów w Stanach Zjednoczonych. Do miejsca w Zarządzie zarekomendowała ją Áslaug Einarsdóttir z partnerskiej organizacji Fundacji Pozytywnych Zmian, islandzkiej Stelpur Rokka! Ten wybór to ogromny sukces, zważywszy na to, że Fundacja należy do GRCA dopiero od 2015 roku. W tym krótkim czasie zorganizowała już trzy obozy rockowe dla dziewczyn i jeden dla dorosłych kobiet. A w maju tego roku zorganizowała pierwszy obóz rockowy dla kobiet w Białorusi.

AnnaChęć

W czternastoosobowym Zarządzie większość stanowią członkinie z pozaeuropejskich krajów – Europę reprezentują jedynie dwie przedstawicielki z Islandii i właśnie z Polski. Zarząd pracuje nad utrzymaniem wysokiego poziomu działań i współpracy w sieci obozów rockowych, które działają już od kilkunastu lat. Prowadzi comiesięczne spotkania na specjalnej platformie komunikacyjnej, na których omawiana są bieżące sprawy i następuje podział zadań. Do obowiązków dwóch przedstawicielek Europy należy także przekazywanie informacji i komunikacja pomiędzy obozami z Europy, a tymi z innych kontynentów (przede wszystkim Ameryki Północnej).

Osoby pełniące tę funkcję pracują także w poszczególnych departamentach: finansowym, komunikacji, nawiązywania nowych kontaktów i nowych rozwiązań. Funkcją członkiń Zarządu jest również informowanie o działaniach GRCA na terenie swojego kraju oraz pomoc przy rejestracji nowych obozów. Anna będzie się także zajmowała wprowadzaniem do strategii GRCA i do programów obozów tematyki przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz edukacji antyprzemocowej.

„Mojej nominacji i pracy w Zarządzie GRCA nie byłoby bez działań całej Fundacji, którą prowadzę wspólnie z Aliną Kulą i Marzeną Kocurek. To działanie zespołowe” – zaznacza Anna Chęć – „Siostrzeństwo przede wszystkim!”

Misją GRCA jest wzmacnianie pozycji i głosu kobiet za pomocą narzędzi muzycznych i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć. Co za tym idzie, także wzmacniania istniejących i wspierania nowopowstających obozów Girls Rock Camp. Wartości, jakie przyświecają działaniom GRCA to:

  • przeświadczenie o mocy muzyki, która jest doskonałym narzędziem do wzmacniania osobistej i społecznej zmiany,
  • tworzenie przestrzeni do ekspresji i stwarzania możliwości rozwoju dla dziewczynek i kobiet,
  • tworzenie pozytywnych postaw do zwalczania seksizmu,
  • prawość, uczciwość i szacunek,
  • dzielenie się wiedzą, wynikami oraz współpraca na wielu polach,
  • używanie głosu naszej społeczności do rozgłaszania idei GRC,
  • różnorodność.

Wszystkie członkinie Zarządu swoją pracę na rzecz sieci świadczą nieodpłatnie, w wolontariacie.

Jeśli jesteś zainteresowana działaniem w ramach idei GRC, chcesz stworzyć nowy obóz u siebie w mieście lub chcesz po prostu dowiedzieć się, czegoś więcej o idei obozów, napisz do Anny: anna@girlsrockcampalliance.org